Ny administratör för vår hemsida

Hej alla som läser!

Eftersom jag nu kommer att flytta från Ingarö så behöver vi i vägföreningen/grönområdet en ny kraft som kan administrera vår hemsida. Vi i styrelsen har idag ingen aning om hur många ni är därute som använder hemsidan – kanske den inte längre behövs?
Men som sagt – om du som läser detta har lust att bli administratör av vår hemsida, vänligen kontakt mig (Anders Wallström) på tel 070-570 4157.

Hoppas på många intresseanmälningar
/Anders

 

Angående den oreda som stormen skapade i vårt område

Som ni säkert sett har ett antal träd fallit i och med stormen, och brevlådorna vid Nykvarnsvägen fick sig en ordentlig törn.

Vi i styrelsen har haft extra-möte och beslutat att

  1. Vägföreningen kommer att ansvara för att träd som ligger på och inom en meter från dikeskanten kommer att tas bort. Dessvärre måste resterande träd som ligger på privata tomter tas om hand av resp fastighetsägare. Vi kommer att anlita Ulrik för att genomföra detta, Ulrik har redan ombesörjt så att vägarna är framkomliga och det tackar vi mycket för!
  2. Grönområdes-föreningen kommer att bekosta att en ny ställning för brevlådorna vid Nykvarnsvägen sätts upp (Ulrik igen). Däremot måste respektive brevlåde-ägare själv ombesörja så att brevlådan sätts upp på den nya ställningen.
    De träd som ligger på grönområdesmarken, och ej påverkar våra vägar, kommer att åtgärdas till våren.

Styrelsen

Årets höströjning

Städdag
i
Grönområdet (IFS)
Lördagen den 13 oktober 2018 kl. 9-12
En dag att ägna åt slyröjning och rensning av häckar, stigar, diken,
vägtrummor, vägrenar. Det är trevligare att arbeta tillsammans 😊
Tag med lämpliga verktyg och kom till Er samlingsplats.
Har man förhinder just denna dag så går det utmärkt att hjälpa till
med röjning vid ett annat tillfälle. Se till att hålla rent utanför och
runt era egna fastigheter så buskar och växtlighet inte hänger ut över
diken och vägar , det skymmer bl.a sikten för trafiken.
Vi hoppas alla ställer upp, såväl sommar- som året-om-boende
Ta gärna med hela släkten!
Samling 9.00

● Städlag 1 – Återlöga brygga Vi röjer längs vägen från Återlöga brygga till Nykvarn
● Städlag 2 – Nykvarn fortsätter till vassen nedan Fiskarstigen
● Städlag 3 – Fiskarstigen i viken från vassen ända fram till grinden med svängkorset.
Även vägen bort mot trappan upp till Återlögavägen behöver röjas.

kl 12.00 är det som vanligt korv, bröd och dryck vid Nykvarn
Varmt välkomna önskar styrelsen

Årsmöte 2018

Årsmötet hölls SÖNDAGEN den 25 mars i Nya Församlingshuset
klockan 13.00 (”Vägföreningen”) och ca 14.00 (”Grönområdet”)

Nedan finner du länkar till samtliga dokument

Vägförening ÖLSkallelse, verksamhetsberättelse, plan för 2018 samt inkommen motion.

Grönområdet IFSkallelse, verksamhetsberättelse, plan för 2018 samt inkommen motion.

Välkomna !!

 

Viktigt meddelande från vägföreningens styrelse

Vi i vägföreningens styrelse vill på förekommen anledning informera om följande:

Våra vägar, som vi i styrelsen har blivit tillsatta för att sköta, är en gemensam angelägenhet för oss alla och därför är det viktigt att vissa grundläggande regler följs, vilka också finns specificerade i bifogad länk.  (länk till Vägar – regler)

Med detta sagt så behöver vi förtydliga följande:

  • Det är inte upp till varje fastighetsägare att begränsa hastigheten på våra vägar genom att själv placera ut olika typer av farthinder.
  • Det är inte heller tillåtet att på väggrenen ”parkera” diverse barncyklar, skottkärror eller annat trasigt gods. Sådant skall hållas på respektive tomt.

Vi vet alla att hastigheten 30 km/tim råder och att det finns lekande barn i området. Om vi skall göra förbättringar för att påminna alla om det så emotser vi motioner/skrivelser till styrelsen som vi självklart kommer att behandla.

För att begränsa hastigheten har styrelsen redan inköpt 7 stycken farthinder. Dessa har av olika anledningar inte placerats ut ännu men vi kommer skyndsamt se till att så blir gjort. Var dom skall placeras avgör vi i styrelsen i samråd med vår väg-entreprenör.

Vi ber nu vänligen att ovanstående respekteras för allas trevnad, om så inte är fallet tvingas vi låta bortforsla alla icke sanktionerade föremål som placerats på vågnätet.

Mvh

Styrelsen