Viktigt meddelande från vägföreningens styrelse

Vi i vägföreningens styrelse vill på förekommen anledning informera om följande:

Våra vägar, som vi i styrelsen har blivit tillsatta för att sköta, är en gemensam angelägenhet för oss alla och därför är det viktigt att vissa grundläggande regler följs, vilka också finns specificerade i bifogad länk.  (länk till Vägar – regler)

Med detta sagt så behöver vi förtydliga följande:

  • Det är inte upp till varje fastighetsägare att begränsa hastigheten på våra vägar genom att själv placera ut olika typer av farthinder.
  • Det är inte heller tillåtet att på väggrenen ”parkera” diverse barncyklar, skottkärror eller annat trasigt gods. Sådant skall hållas på respektive tomt.

Vi vet alla att hastigheten 30 km/tim råder och att det finns lekande barn i området. Om vi skall göra förbättringar för att påminna alla om det så emotser vi motioner/skrivelser till styrelsen som vi självklart kommer att behandla.

För att begränsa hastigheten har styrelsen redan inköpt 7 stycken farthinder. Dessa har av olika anledningar inte placerats ut ännu men vi kommer skyndsamt se till att så blir gjort. Var dom skall placeras avgör vi i styrelsen i samråd med vår väg-entreprenör.

Vi ber nu vänligen att ovanstående respekteras för allas trevnad, om så inte är fallet tvingas vi låta bortforsla alla icke sanktionerade föremål som placerats på vågnätet.

Mvh

Styrelsen