Viktigt meddelande från vägföreningens styrelse

Vi i vägföreningens styrelse vill på förekommen anledning informera om följande:

Våra vägar, som vi i styrelsen har blivit tillsatta för att sköta, är en gemensam angelägenhet för oss alla och därför är det viktigt att vissa grundläggande regler följs, vilka också finns specificerade i bifogad länk.  (länk till Vägar – regler)

Med detta sagt så behöver vi förtydliga följande:

  • Det är inte upp till varje fastighetsägare att begränsa hastigheten på våra vägar genom att själv placera ut olika typer av farthinder.
  • Det är inte heller tillåtet att på väggrenen ”parkera” diverse barncyklar, skottkärror eller annat trasigt gods. Sådant skall hållas på respektive tomt.

Vi vet alla att hastigheten 30 km/tim råder och att det finns lekande barn i området. Om vi skall göra förbättringar för att påminna alla om det så emotser vi motioner/skrivelser till styrelsen som vi självklart kommer att behandla.

För att begränsa hastigheten har styrelsen redan inköpt 7 stycken farthinder. Dessa har av olika anledningar inte placerats ut ännu men vi kommer skyndsamt se till att så blir gjort. Var dom skall placeras avgör vi i styrelsen i samråd med vår väg-entreprenör.

Vi ber nu vänligen att ovanstående respekteras för allas trevnad, om så inte är fallet tvingas vi låta bortforsla alla icke sanktionerade föremål som placerats på vågnätet.

Mvh

Styrelsen

3 reaktion på “Viktigt meddelande från vägföreningens styrelse

  1. Pga av mitt gånghandicap, som är permanent till döddagar, kunde jag personligen inte ställa upp på städdagen. Min make är, sedan nu 10 år,
    god man för sin enda och äldre bror på vårdhem i Lund. Då brodern avlidit
    där i slutet av augusti, har min make f n ingen möjlighet att i år närvara på städdagen.
    Med vänlig hälsning KH

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *