Årets höströjning

Städdag
i
Grönområdet (IFS)
Lördagen den 13 oktober 2018 kl. 9-12
En dag att ägna åt slyröjning och rensning av häckar, stigar, diken,
vägtrummor, vägrenar. Det är trevligare att arbeta tillsammans 😊
Tag med lämpliga verktyg och kom till Er samlingsplats.
Har man förhinder just denna dag så går det utmärkt att hjälpa till
med röjning vid ett annat tillfälle. Se till att hålla rent utanför och
runt era egna fastigheter så buskar och växtlighet inte hänger ut över
diken och vägar , det skymmer bl.a sikten för trafiken.
Vi hoppas alla ställer upp, såväl sommar- som året-om-boende
Ta gärna med hela släkten!
Samling 9.00

● Städlag 1 – Återlöga brygga Vi röjer längs vägen från Återlöga brygga till Nykvarn
● Städlag 2 – Nykvarn fortsätter till vassen nedan Fiskarstigen
● Städlag 3 – Fiskarstigen i viken från vassen ända fram till grinden med svängkorset.
Även vägen bort mot trappan upp till Återlögavägen behöver röjas.

kl 12.00 är det som vanligt korv, bröd och dryck vid Nykvarn
Varmt välkomna önskar styrelsen