Angående den oreda som stormen skapade i vårt område

Som ni säkert sett har ett antal träd fallit i och med stormen, och brevlådorna vid Nykvarnsvägen fick sig en ordentlig törn.

Vi i styrelsen har haft extra-möte och beslutat att

  1. Vägföreningen kommer att ansvara för att träd som ligger på och inom en meter från dikeskanten kommer att tas bort. Dessvärre måste resterande träd som ligger på privata tomter tas om hand av resp fastighetsägare. Vi kommer att anlita Ulrik för att genomföra detta, Ulrik har redan ombesörjt så att vägarna är framkomliga och det tackar vi mycket för!
  2. Grönområdes-föreningen kommer att bekosta att en ny ställning för brevlådorna vid Nykvarnsvägen sätts upp (Ulrik igen). Däremot måste respektive brevlåde-ägare själv ombesörja så att brevlådan sätts upp på den nya ställningen.
    De träd som ligger på grönområdesmarken, och ej påverkar våra vägar, kommer att åtgärdas till våren.

Styrelsen

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *