Grönområde – Regler

  • Gemensam städning av grönområdet sker 1-2 gånger per år.
  • Det är inte tillåtet att uppföra anläggningar eller stadigvarande parkera bilar på grönområdesmark.
  • Samfälligheten bestämmer vilka träd och buskar som ska stå kvar, vilka som ska tas bort och vi genomför också avverkningen. Markägare kan få virket.
  • Om du har båt ska du vinterförvara den på din tomt, inte på grönområdesmark.
  • Det är inte tillåtet att förändra och bygga ut strandlinjen mot Lagnöström