Vägar ÖLS

Våra Vägar

karta 2 svarta + röda vägar_redigerad-3

Dessa vägar har driftsbidrag från Trafikverket (rödmarkerade)
1. Gamla Fågelviksvägen
2. Håkans Väg
3. Golfvägen
4. Nykvarnsvägen
5. Östra Strandvägen
Övriga vägar (svartmarkerade)
6. Fiskarstigen
7. Jägarstigen
8. Västra Strandvägen
9. Skomakarstigen
10.Återlögavägen